Datblygu artistiaid

Bwydwch eich corff.

Mewn partneriaeth â Groundwork Pro, pleser mawr i ni yw cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi a gweithdai o dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr sy’n ymweld â Chaerdydd yn ystod yr ŵyl. 


Cliciwch yma am restr o ddydd i ddydd o’r digwyddiadau neu ar un o’r paneli isod i fynd â chi at y digwyddiad hwnnw.