Brave Play

Gweithdy o dan arweiniad Jade Adamson a Vince Virr o Fale Barrowland

Mewn partneriaeth â Groundwork Pro a Nghanolfan Mileniwm Cymru

Gweithdy theatr ddawns heriol ond eto chwareus sy’n agored i unrhyw un sydd â phrofiad mewn dawns a theatr gorfforol ac â diddordeb mewn dyfeisio gwaith cymhleth a soffistigedig ar gyfer cynulleidfaoedd ifainc. Bydd y gweithdy yn galluogi unigolion i ddatblygu ar eu lefel eu hunain ac i’w mynegi eu hunain yn greadigol.


Pryd a ble?

Thursday 9 Tachwedd
11.30yb to 1.30yp
Tŷ Dawns

Cost: £6

E-bostiwch groundworkprocardiff@gmail.com i gadw lle.


Mae Jade Adamson a Vince Virr yn perfformio yn Poggle. Bydd perfformiadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ddydd Gwener 10 a dydd Sadwrn 11 Tachwedd am 11yb a 2yp ar y ddau ddiwrnod. Cliciwch yma i archebu tocynnau.


'Wedi’i diwnio’n arbennig i blantos'
★★★★ Festmag