Groundspace

Groundwork Pro

Cyfle wythnosol di-dâl Groundwork Pro yw Groundspace i ddatblygu gwaith personol, cyfnewid sgiliau a syniadau, neu ddechrau ymgysylltu â phroses greadigol.


Fe’i cynhelir yn Stiwdio Ddawns Chapter rhwng 9.30yb ac 1.30yp. 

Mae’r ddwy awr gyntaf yn agored i bawb, does dim angen archebu lle. Rhaid archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y ddwy awr olaf a’r cyntaf i’r felin gaiff le yn y rhain.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar wefan Groundwork Pro.